Size Chart

Country   XS     S   M   L   XL

U S           4       6    8    10     12

U K           8      10    12   14    16

France       36     38    40  42    44

Italy          40     42    44  46   48

Japan         7      9     11   13     15